presse

Aslak Gottlieb er uddannet lærer i år 2000 fra N. Zahle’s Seminarium. Inden da læste han samfundsvidenskabelig basisuddannelse på RUC. Han tog sin studentereksamen i 1991 på Birkerød Gymnasium.

Siden 2009 har han med sin enkeltmandsvirksomhed www.medieundervisning.dk leveret konsulentopgaver i spektret børn og unge, medier, it og skole.

Hans opgaver har snitflader på den ene side til research, analyse, dokumentation, rådgivning og på den anden til ideudvikling, projektledelse og formidling.

I Pressens Hus har han siden 2004 været tovholder på projektet Avisen i Undervisningen. I et par år havde han også dagligt ansvar for udvikling og drift af Pressens Uddannelsesfond.

I 2015-2016 var han journalistisk fellow på Center for Journalistik ved SDU med et projekt, der handler om nyheder til teenagere. Her udviklede han blandt andet ’engagementskriterierne’ som et journalistisk redskab der kan målrette nyhedsproduktionen til unge.

Børnenes Hovedstad antog ham i 2014 som studieleder på Børnejournalistuddannelsen. Uddannelsen henvender sig til de 10-12-årige, som gennem legebetonede undervisningsformer bliver uddannet i de grundlæggende journalistiske principper og greb. Efter projektansættelsen er han fortsat tilknyttet projektet som konsulent.

I Christine Antorinis periode som undervisningsminister rådgav Aslak minister og topembedsmænd en særlig nedsat it-rådgivningsgruppe med henblik på at indfri de pædagogiske potentialer i kommunernes it-investeringer på skoleområdet. Han er stadig medlem af gruppen, som er udviklet til en tænketank.

Hos Dansklærerforeningens Forlag, Akademisk Forlag og Gyldendal Uddannelse er han lærebogsforfatter og forfatter til digitale læremidler på typisk danskfaglige områder om medier og journalistik. Hos Alinea er han studievært på content marketing-programmet Alinea Live.

Som sidebeskæftigelse producerer han på freelance basis løbende artikler til dagbladenes rejsetillæg og fagblade (se udvalgte artikler).

BILLEDER TIL DOWNLOAD

FÅ WHITEPAPER HER

Download Aslaks hvidbog om, hvordan nyhedsmedierne får unge kunder i butikken

DOWNLOAD